دانلود پاورپوینت بررسی Arc GIS

مطالب دیگر:
آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 80آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 81آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 82آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 83آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 84آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 85آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 86آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 87آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 89آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 90آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 84آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 85آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 86آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 87آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 89آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 80آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 81
دانلود پاورپوینت Arc GIS,Arc GIS,GIS,پاورپوینت GIS,Excel ,تهیه نقشه,پاورپوینت Arc GIS,نقشه هاي اقليمي,عمران,جغرافیا|32018888|tkr
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل دانلود پاورپوینت بررسی Arc GISرا مشاهده می نماییدتوضیحات:
فایل پاورپوینت Arc GIS ، در حجم اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
انواع داده ها
داده هاي گسسته

داده هايي كه فقط براي نقاط خاصي ارزش عددي را نشان مي دهند يعني ارزش عددي را در امتداد يك خط يا تعدادي نقاط نشان مي دهند و براي خطوط و نقاط بين آنها ارزشي را نمايش نمي دهند. مثال:
ايستگاههاي هواشناسي : دما، بارش و ... خطوط توپو گرافي ، جز و مد

داده پيوسته
داده هايي كه براي تك تك نقاط ( پيكسلها ) در محدوده مطالعاتي ارزش عددي را بيان مي كنند و ساختار اين داده ها به صورت رستر ( پيكسل ) مي باشد. مثال:DEM ، شيب ، جهت شيب،...

درون یابی
دادن ارزش به نقاط فاقد اطلاعات(نقاط مجهول) بر اساس اطلاعات موجود(نقاط معلوم) را درون يابي گويند.
به عبارتي ديگر درون يابي به معني تهيه داده هاي پيوسته از روي داده هاي گسسته است. با اين روش قادر به پيش بيني ارزشهاي ناشناخته از طريق داده هاي نمونه برداري شده نقطه اي يا خطي هستيم.

و...

فهرست مطالب:
انواع داده ها
دورن یابی
انواع روشهاي درون يابي
IDW
POWER
شعاع جستجو
انواع روشهاي درون يابي در IDW
Fixed
Variable
روش انجام درونيابي براي تهيه نقشه بارش
Barrier
روش ساده دورن یابی بین دو نقطه
روش رياضي اعمال توان در IDW
روش تهيه نقشه هاي اقليمي
داده هاي مورد نياز براي روش رگرسيون گيري
روش کار در Excel
درون يابي به روش Spline
محاسبه طول عوارض خطي


این فایل با فرمت پاورپوینت در 57 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری(18 اسلاید)